card

"ТМЗ-2021" ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР

  • Сэдэв: "Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний хөгжил, хандлага"
  • Ерөнхий зохион байгуулагч: ТМЗН-ийн Зөвлөх үйлчилгээний менежментийн хороо
  • Хамрах хүрээ: Татварын мэргэшсэн зөвлөхүүд, ТМЗҮ эрхлэгч хуулийн этгээдийн удирдлагууд, орон нутгийн салбар, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүд /500 хүн/
  • Огноо: 2021.09.28-ны Мягмар гараг 14:00 цаг

Хүсэлт илгээх