card

"ТМЗ-2019" ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР

  • Сэдэв: Татварын шинэчлэл ба зөвлөх үйлчилгээ
  • Ерөнхий зохион байгуулагч: ТМЗН-ийн Зөвлөх үйлчилгээний менежментийн хороо
  • Хамрах хүрээ: Татварын мэргэшсэн зөвлөхүүд, татварын албаныхан, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засгийн ажилтнууд /200 хүн/
  • Огноо: 2019.12.26-ны Пүрэв гараг 08:30-15:30 цагт

Хүсэлт илгээх